Disclaimer

  • In deze disclaimer wordt verstaan onder:de eigenaar:Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

    • de eigenaar van de website;gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

  • De content is uitsluitend bestemd voor personen van 18 jaar en ouder.

Nadere informatie:

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

 

Amorevini.com behoudt alle rechten voor.